Välkommen till fortbildning höstlovet v.44 2020!

Fortbildningsresa till Indien för lärare – v44, 2020

Yrkesaktiva lärare och lärarstudenter oavsett den egna övertygelsen injbuds att delta i en pilgrimsfärd till en av hinduismens mest älskade heliga platser/landområden, Vraj, i norra Indien med religionsvetenskapslektorn Willy Pfändtner som guide. Krishna rörelsen i samarbete med kollegor i Indien organiserar en paket resa. Höst lovet (v. 44) infaller under kartik-månaden i oktober-november när vaishnaver enligt gammal tradition vallfärdar till den legendariska hemvisten för en av hinduismens mest folkkära gudomar, Krishna.

En förstahandsupplevelse genom deltagande observation av livet bland Vrajpilgrimer är av värde för lärarna för att kunna förmedla insikter om hur hinduism kommer till uttryck historiskt och i nutid.