Om resan

Parikram i Vraj – helig fotvandring i en av de mest heliga pilgrimsorterna i Indien

Religionsvetenskapslektorn Willy Pfändtner som undervisar inom lärarlyftet delar med sig av sin långa forskning om och erfarenhet av indiska religioner genom att vara guide för svenska religionskunskapslärare under höstlovet vid en pilgrimsresa (v. 44). Deltagande observation av den årliga parikramvandringen – parikram – runt det heliga Vrajlandskapet (drygt 16 mil söder om New Delhi) belönar lärarna med en inblick i hinduismens ortopraxis och självaste hjärtat hos den religiösa indiska människan. Erfarenheten fortbildar lärarna att kunna förmedla en levande bild av hinduism till elever, en värdefull kompetens med hänsyn till den begränsade omfattningen av de indiska religionernas tidsutrymme i religionskunskapsundervisningens schema, såsom flera lärare uttrycker det. Vraj är en av de viktigaste heliga platserna för vaishnaver, hinduismens största inriktning med ca. 700 miljoner anhängare.

Willy Pfändtner
Religionsvetenskapslektor

De svenska lärarna ansluter sig under Willy Pfändtners ledning till en större grupp vaishnaver som årligen vandrar runt Vraj under den heliga kartik-månaden som inbegriper v. 44 då svenska skolor har höstlov. Gruppen består av väl över ettusen pilgrimer, mest från olika delar av Indien men även med en ansenlig del internationella deltagare, inklusive en mindre grupp svenskar. Hela inrättningen organiseras av ett dedikerat lag av högst kompetenta pilgrimsorganisatörer inom ISKCON med en imponerande infrastruktur som har utvecklats i över 30 år. Två alternerande tältstäder monteras upp och ner dag för dag när gruppen fortskrider runt parikramstigen. Oklanderligt ren, varm och välsmakande vegetarisk mat omsorgsfullt tillagad av bengaliska kockar serveras gästvänligt två gånger om dagen. På tre av dagarna under vårt besök v. 44, vandrar vi tillsammans med de övriga pilgrimerna i grupper, i sin egen takt, 15-20 km/dag genom ett varierande landskap av fält, skogslundar, intill sjöar. Vi vandrar också genom byar där invånare av Vraj, som uppenbarligen uppskattar pilgrimer, lever till stor del som människor har levt sedan urminnes tider. Vrajområdet är förknippat med en rik mytologi som genomlyser hinduismens komplexa religiösa landskap. Gruppen stannar upp under vandringen och samlas för att höra lärda Vrajhängivna berätta historier från Purana-litteraturen och andra religiösa urkunder. Talet hålls oftast på hindispråket som samtidigt översätts i mindre grupper till engelska och ett sortiment av andra språk. Vrajparikram kommer att erbjuda en unik upplevelse av hinduismen, värdefull för religionskunskapslärare.